Vám mértéke és jelentése – Minden, amit tudni kell róla

2023. november 8.

A vám jelentése szerint a vám a hazai gazdaság védelmének legfontosabb eszköze. Azáltal, hogy egy külföldről érkező áru vámköteles, növeli az áru költségét, ami miatt a hazai áruk vonzóbbá válhatnak. A vám mértéke az egyes országok szabályozási rendszerétől függ, a vámszabályok is az adott ország törvényeitől függenek. Nézzük meg közelebbről, mi a vám, mikor kell vámot fizetni vagy mennyi vámot kell fizetni, esetleg hol érvényesül vámmentesség!

Mi a vám

Amikor azt szeretnénk értelmezni: Mi a vám? – lényegében egy speciális adófizetési kötelezettség, melyeket a vámhatárt átlépő árukra kell megfizetni. Nem minden esetben vámköteles egy áru, ha egy adott országhatárt átlép. A vámszabályok Magyarországon az Uniós Vámkódex elveit követik.

A vám a hazai gazdaságot védi, de határokon átnyúlik és a kereskedelmet, szállítmányozást nehezítő fizetési kötelezettség.

A vám célja a piac szerkezetének és árainak befolyásolása, a gazdaság szabályozása, a helyi termékek védelme és mindemellett központi bevételi forrás is.

A világon jellemző, hogy a vámhatárok azonosak az országhatárokkal, de olyan is van, hogy országokon belül, különleges övezeteket választanak el vámhatárok. Magyarország az EU-val közös vámpolitikát folytat, a többi tagállamhoz hasonlóan.

A vámkezelés szabályait mindig figyelembe kell venni, ha országhatárt átlépő kereskedelmi tranzakció, küldemény szállítás történik. A vámterhek, adóterhek a teljes fuvarozási, szállítási költséget is befolyásolják, ezért ismerni kell a vám mértékét, a fizetendő vám kiszámítását. A vámterhek védik a nemzeti jövedelmet és a hazai gazdaságot, ipart.

A nemzetközi határokat átlépő küldemények esetében megállapítják a vám mértékét, és a küldemény tovább engedése előtt a hatóságok felé meg kell fizetni a vámköltséget.

A vám mértéke több tényezőtől függhet, például:

 • A termék értéke
 • A kereskedelmi megállapodások (amennyiben alkalmazható)
 • Gyártás helye (országa)
 • A termék leírása és végfelhasználása
 • A termék HS-kódja (vámtarifaszám)
 • Országspecifikus rendelkezések

Vám mértéke

A vám kiszámítása pontosan, a vámköltség tervezése igen fontos tényező, mikor országok közötti áruk mozgásáról van szó. Mennyi vámot kell fizetni, ha külföldről rendelünk? A vámfizetés mértéke nulla, ha EU tagállamból érkezik a termék.

EU tagállamok közé tartoznak:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Írország
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia

Ezekben az országokban tehát a vám mértéke nulla, mikor a termék átszeli a vámhatárt (országhatárt).
Amikor nem EU tagállamból jön az áru, a vám mértéke 22 EUR összeghatárig nulla forint, de ebbe a szállítási költség is beletartozik, amennyiben van!

Fizetendő vám kiszámítása

A 22 EUR összeghatár felett a fizetendő vám kiszámítása az alábbiak szerint történik:

  • Cégtől érkező termék esetében:
   • 0-22 EUR között: vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
   • 22,1 -150 EUR között: vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt
   • 150,1-1000 EUR között:  kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt
   • 1000 EUR és ezen érték felett: kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt
  • Magánszemélytől érkező termék:
   • 0-45 EUR között: vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
   • 45,1 -150 EUR között: vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt
   • 150,1-700 EUR között: 2,5% vám + 27% ÁFA kerül felszámításra
   • 700,1-999 EUR között: kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt
   • 1000 EUR és ezen érték felett: kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt

* kereskedelmi vámtarifa: jogszabály alapján egyes áruk, árucsoportok külön kategóriát képeznek, a vám mértéke kategóriánként eltér, 0-12%-ig.

Fontos, hogy ez csak magánszemélyekre van így, cégeknek mindig fizetniük kell a fenti terheket, ha az EU-n kívülről vásárolnak.

Vámkezelés és vámszabályok Magyarországon

A vámszabályokról Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán is lehet informálódni.

A vám típusa attól függ, hogy milyen irányban lépi át a termék a vámhatárt. Lehet import vám, export vám és tranzit vám egyaránt.

Az importvám olyan vámtípus, amit a vámhatáron behozatal és azon belüli értékesítés során fizetnek, az exportvám a vámhatárral határolt területről történő kivitelkor fizetendő, a tranzit vám pedig a vámhatárral határolt területen történő átszállítás során fizetendő. Ez utóbbi esetben a termék behozatalra kerül ugyan, de értékesítés nélkül, változatlan formában tovább is megy a vámterületről.

A vámszabályok Magyarországon 2021 nyarán változtak. Ennek értelmében minden, az Európai Unión kívülről érkező terméknél vám- és árunyilatkozat kitöltése kötelező.

Ha 22 EUR-nál kisebb értékű a termék, akkor vámmentes, de nem ÁFA MENTES! Ha 150 EUR-nál olcsóbb a termék, akkor egyszerűsített nyilatkozat is megfelelő.

A vámkezelés díja is fizetendő ezek mellett. A posta vámkezelés díja például automatikus postai vámkezelés keretében 399 Ft és 1899 Ft között van értékhatártól függően, de megbízásos postai vámkezelés 4000 Ft-ért lehetséges.

Ha magánszemély 150 EUR-t meg nem haladó küldeményt küldene, a NAV oldalán az eVÁM felületen ingyenes vám-árunyilatkozatot nyújthat be. Ha tudjuk a termék vámtarifaszámát, vámkalkulátort is használhatunk a pontos vám kiszámításához.

Vámmentesség

A 22 EUR-nál kisebb értékű termékekre érvényes a vámmentesség, de nem ÁFA mentesek! Ha 50 EUR-nál kisebb értékűek a termékek, elég az egyszerűsített nyilatkozatot kitölteni. A vámkezelésnek is van díja, attól függetlenül, hogy vámmentesség fennáll-e vagy sem?

Az Európia Unió létrehozásának egyik alapelve volt, hogy az áruk szabadon áramolhassanak, közös piac legyen. AZ EU tagállamok között nem kell vámot fizetni, de léteznek pluszban olyan termékcsoportok, melyek esetében a vámmentesség kiterjed az EGT (EEA) tagállamokra is.

Eu-n belüli vásárlás áfa mértéke

Az ÁFA (általános forgalmi adó) alapszabálya, hogy minden áru és szolgáltatás után minden adásvételkor a végső fogyasztónak történő értékesítésig bezárólag ki kell fizetni!

Ha EU székhelyű a vállalkozás az ÁFÁ-t az Európai Unión belül értékesített áruk és szolgáltatások nagy része után fel kell számítani. A nem EU-s országokba szállított áruk vagy szolgáltatások után nem kell az Eu-ban adót fizetni. Majd abban az országban kell megfizetni, ahol az árut/szolgáltatást értékesítik.

Az EU-n belüli vásárlás ÁFA úgy néz ki, ha a vállalkozásunk egy uniós tagországban értékesít vállalkozás részére, hogy általában nem kell ÁFÁ-t felszámítani a vásárlóknak. A cég majd a saját országában fizet ÁFÁ-t az ottani adókulcs szerint.

Ha a vállalkozásunk magánszemélynek értékesít, az adott országban be kell jelentkezni adóalanyként és az ottani adókulcs szerinti ÁFÁ-t fel kell számítani az áru után (kivétel: adott ország – értékesítési értékhatár). Ez az EU-n belüli vásárlás ÁFA magánszemély esete.

Egy 2021 decemberi EU-s ÁFA irányelvekre vonatkozó rendelet a tagállamoknak megszabja a minimálisan alkalmazandó 15%-os ÁFA kulcsot. Persze bizonyos termékek esetében lehet csökkentett a ráta.

Az EU tagállamok alkalmazott ÁFA kulcsa az alábbi diagramon látható:

Ali Express vám – online vásárlások vámkezelése

Sokan kedvelik az Ali Expressről vásárlást, hiszen kényelmes, olcsó és gyors. De mi a helyzet az Ali Express vámmal?

Az Ali Express termékek Kínából jönnek, ami ugyebár nem EU tagállam. Az Ali Express vámmal akkor kell számolnunk, ha a rendelt termékek értéke meghaladja a 150 EUR-t.

Ekkor egy óra vásárlásnál például az Ali Express vám mértéke 4,5 %. Ez rájön az óra árára, plusz erre még a 27%-os ÁFA. Ez lesz a teljes fizetendő összeg.

Izland vámszabályok

Izland vámszabályokat tekintve vannak tiltólistás és engedélyezett be- és kiviteli áruk. Vámmentesen Izlandra 1 liter tömény és 1 liter bor vagy összesen 6 liter sör, 200 szál cigaretta vihető be. A pénz kivitelét, bevitelét az izlandi vámszabályok nem korlátozzák. A vámszabály Izlandon korlátozza viszont a nyers húskészítmény bevitelét (konkrétan tiltja) és a tejtermékeket is.

10000 ISK értékig vihetőek Izlandra ajándékok, ez a vám értékhatár. Személyes, vényköteles gyógyszereket 100 napra elegendőt lehet Izlandra vinni. A kereskedelmi vámtarifa mértéke az ország törvényhozói által meghatározott. Ha vámoltatni való árut viszünk az országban, a reptéren fel kell keresni vámirodát és bemutatni a vámoltatásra váró termékeket.

Ha ezt elmulasztjuk, és ellenőrzésnél lebukunk, a vámfizetési kötelezettség behajtása mellett szabálysértési bírságra is köteleznek bennünket az ÁFA megfizetése mellett.

Svájc vám mértéke

Svájc bár Európában található, de nem EU tagállam. Ezért a Svájc vám mértékét úgy kell tekinteni, mint EU-n kívüli vásárlás esetében. A svájci Szövetségi Vám- és Határbiztonsági Hivatal nemrég egy új rendszert állított fel a vámeljárások gyorsabb, digitális kiszolgálására. A PASSAR nevű rendszer minden tranzittal, exporttal és importtal kapcsolatos folyamatot egyszerűsít és digitalizál.

A fuvarozó, szállítmányozó cégeknek is használniuk kell, a jogosult átvevőknek és a jogosult feladóknak, továbbá az exportőröknek is az új rendszert.

Hogyan vonatkozik és mennyi a vám Amerikából Magyarországra érkező küldemény, termék esetén? Miután 2021.07-.01-től a 22 EUR-nál kisebb értékű, harmadik országból beérkező áruk áfamentessége megszűnt, vám-árunyilatkozat benyújtása szükséges.

Az ÁFA fizetés kötelezettsége a 150 EUR-nál alacsonyabb értékű áruk importja esetén kötelező, a vámmentesség azonban megmarad, kivéve néhány terméktípust (pld dohány, alkohol), amikre nem vonatkozik a vámmentesség. Az USA-ból EU-ba érkező áruk (konténerek) sokszor Belgiumon vagy Hollandián keresztül lépnek az EU területére. Ekkor vámkezelni kell ezeket.

A vámolás folyamatában magányszemélyek esetén a vámon túl ÁFA fizetési kötelezettség is van. Ha cég a vásárló, ÁFA fizetési kötelezettség nincs. 

Külföldi vásárlásnál, külföldre feladott csomagnál, export vagy import tevékenységnél (cég esetében) nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a fizetendő vám mértékével, a vámkezelés díjával, az esetleges ÁFA fizetési kötelezettséggel.

Ezek teljesen más fényben (árban) tüntethetik fel az adott terméket, ezzel mindig kalkulálni kell, mielőtt országhatárokon átívelő tranzakciót bonyolítunk.

Megosztás:

További olvasnivaló

Kérdése van? Segítünk?

Szibéria Sped
"Ahová út vezet, oda mi szállítunk."
Szeretné megtudni mennyibe kerül?
EKAER bejelentés: Minden, amit tudni kell 2023-ban

EKAER bejelentés: Minden, amit tudni kell 2023-ban

Az EKAER bejelentés tudnivalóit, lényeges információit gyűjtöttük össze, hogy hasznos információval szolgálhassunk az EKAER jelentéséről, az EKAER köteles termékekről és úgy eleve az EKAER ügyintézésről. Lényegében az EKAER rendszer felé bejelentési kötelezettség az első adóköteles termékértékesítésnél keletkezik.

Tovább olvasom
Automatizált raktározás hatása

Automatizált raktározás hatása

Az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése globális szinten új kihívásokat és lehetőségeket hozott a vállalatok számára. Európában a határon átnyúló e-kereskedelem egyre nagyobb teret hódít, és a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell ehhez a változáshoz, hogy versenyképesek maradjanak.

Tovább olvasom
Gépjárművezetői kártya cseréje és megújítása

Gépjárművezetői kártya cseréje és megújítása

A gépjárművezetői kártya cseréje, folyamatos érvényessége a hivatásos sofőrként közúti árufuvarozásban dolgozó személy felelőssége.

Tovább olvasom
Vám mértéke és jelentése – Minden, amit tudni kell róla

Vám mértéke és jelentése – Minden, amit tudni kell róla

A vám jelentése szerint a vám a hazai gazdaság védelmének legfontosabb eszköze. Azáltal, hogy egy külföldről érkező áru vámköteles, növeli az áru költségét, ami miatt a hazai áruk vonzóbbá válhatnak.

Tovább olvasom
Szeretne további hasznos tartalmakat olvasni?
Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre, és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket jelenítünk meg.