Kombinált szállítás

Kombinált szállítás egy olyan áruszállítási eljárás, amely egyetlen szerződés alapján több különböző közlekedési módust, mint például közúti, vasúti és tengeri fuvarozást, ötvöz egy adott szállítási feladat megoldása érdekében. Az áru egy intermodális egységben kerül szállításra a feladótól a címzettig. A módszernek két fő kategóriája van: konténeres rendszerek és szélesebb értelemben vett hucke-pack szállítási módszerek.

MLE = Magyar Logisztikai Egyesület

Egy másik magyar szakmai szervezet, amely a logisztikai területen működő vállalatokat és szakembereket tömöríti.

MLBKT = Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

Egy magyar szakmai szervezet, amely a logisztikai, beszerzési és készletezési területeken működő vállalatokat és szakembereket tömöríti.

MKIK = Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Egy magyar szervezet, amely a kereskedelmi és ipari vállalkozások érdekeit képviseli, és elősegíti az üzleti tevékenységek fejlődését.

MKFE = Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

Egy magyar szervezet, amely a közúti fuvarozók érdekeit képviseli és segíti a szakma fejlődését.

M.I.P. = Tengeri biztosítási kötvény

Egy olyan tárolóhely, amelyet a vámhatóság engedélyez és felügyel, és amit különböző szereplők, mint például a vámhivatal, fuvarozók vagy szállítmányozók üzemeltetnek. Ebben a raktárban bárki elhelyezheti az áruit, és lehetőség nyílik a vám- és adófizetés halasztására.

CER = Community of European Railways

Európai Vasutak Közössége, 1973-ban alakult meg Brüsszelben. Fő célja az európai vasúti szektor érdekeinek képviselete és előmozdítása. Mivel az Európai Unió kulcsszerepet játszik Európa gazdasági fejlődésében, a CER tevékenysége kiemelten fontos. Különösen jelentős, hogy 1992-ben a MÁV-ot is tanácskozási jogkörrel vették fel a szervezetbe.

CIF = Cost, Insurance, and Freight

Költség, biztosítás és fuvardíj, egy Incoterms klauzula, amely szerint az eladó vállalja az áru, a szállítási díjak és a biztosítás költségeit egészen a megjelölt célkikötőig. Az eladó felelős a hajó bérléséért, és köteles tájékoztatni a vevőt a hajó érkezési idejéről. Ezen kívül az eladó köteles tengeri szállítmányozási biztosítást kötni az áru esetleges károsodásának fedezésére, amelynek értéke a CIF érték plusz 10%-a.

CFR = Cost and Freight

Költség- és fuvardíj egy Incoterms klauzula, amely szerint az eladó vállalja az áru és a szállítási költségek viselését egészen a megjelölt célkikötőig. Az eladó felelős a hajó bérléséért, a fuvarszerzıdés megkötéséért és az exportra történő vámolásért, valamint köteles tájékoztatni a vevőt a hajó érkezési idejéről. A vevő kötelezettsége, hogy az érkezési kikötőben felmerülő összes költséget kifizesse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Nemzetközi megállapodás, amely a veszélyes áruk közúti szállítmányozását szabályozza.

Ismerje meg a veszélyes áruszállítás jellemzőit.

ÁFF

ÁFF = Általános Fuvarozási Feltételek

Az ÁFF egy dokumentum, amely meghatározza a fuvarozási szolgáltatások általános feltételeit. Ez tartalmazza a felek jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

Aláfutásgátló (oldalt, hátul)

Az aláfutásgátló egy biztonsági berendezés a pótkocsikon és kamionokon, hogy baleseteknél senki ne kerülhessen a gépjármű alá.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Általános Osztrák Szállítmányozási Feltételek)

Az AÖSp megegyezés szerint érvényes, amely többek között a megbízó és a fuvarozó közötti jogviszonyt, valamint a fuvarozó felelősségét szabályozza.

Aramid anyag

Az Aramid olyan speciális anyag, amelyet a tetőfedésnél használnak. Az Aramid sárga színű és tűzgátló.

ATA

Ideiglenes előjegyzés, különösen vásári és kiállítási árukra vonatkozik. Az áruk behozatalához szükséges ideiglenes előjegyzési igazolványt szabályozó egyezmény (1961., Brüsszel).

ATA (Actual Time of Arrival)

ATA = Actual Time of Arrival

A tényleges érkezési idő az az időpont, amikor egy hajó ténylegesen megérkezik a kikötőbe.

ATP

Gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról szóló európai megállapodás (1970. Genf).

AWB

AWB = Air Waybill

AWB egy légi fuvarlevél, amely az áru szállításának minden részletét tartalmazza. Ez az okmány szolgál az eladó, a vevő és a fuvarozó közötti szerződésként

 

B

B.W.

B.W. = Bonded Warehouse

Egy vámszabad raktár, ahol az árukat vámeljárások nélkül lehet tárolni. Ez lehetővé teszi az importőrök számára, hogy késleltessék a vámok és adók fizetését. A vámköltségeket csak a kitároláskor kell megfizetni, amennyiben az áru nem kerül azonnal vámkülföldre feladásra

BAG

Deutsches Bundesamt für Güterverkehr, German office responsible for freight transport

(www.bag.bund.de)

Bill of Lading

B/L, hajóraklevél (árut megtestesítő értékpapír szerepe is van)

Egy fuvarokmány, amely megerősíti, hogy az áru átadásra került a fuvarozónak. Ez az okmány tartalmazza az áru adatait és a szállítási feltételeket.

 

C

CER

CER = Community of European Railways

Európai Vasutak Közössége, 1973-ban alakult meg Brüsszelben. Fő célja az európai vasúti szektor érdekeinek képviselete és előmozdítása. Mivel az Európai Unió kulcsszerepet játszik Európa gazdasági fejlődésében, a CER tevékenysége kiemelten fontos. Különösen jelentős, hogy 1992-ben a MÁV-ot is tanácskozási jogkörrel vették fel a szervezetbe.

CFR

CFR = Cost and Freight

Költség- és fuvardíj egy Incoterms klauzula, amely szerint az eladó vállalja az áru és a szállítási költségek viselését egészen a megjelölt célkikötőig. Az eladó felelős a hajó bérléséért, a fuvarszerzıdés megkötéséért és az exportra történő vámolásért, valamint köteles tájékoztatni a vevőt a hajó érkezési idejéről. A vevő kötelezettsége, hogy az érkezési kikötőben felmerülő összes költséget kifizesse.

CIF

CIF = Cost, Insurance, and Freight

Költség, biztosítás és fuvardíj, egy Incoterms klauzula, amely szerint az eladó vállalja az áru, a szállítási díjak és a biztosítás költségeit egészen a megjelölt célkikötőig. Az eladó felelős a hajó bérléséért, és köteles tájékoztatni a vevőt a hajó érkezési idejéről. Ezen kívül az eladó köteles tengeri szállítmányozási biztosítást kötni az áru esetleges károsodásának fedezésére, amelynek értéke a CIF érték plusz 10%-a.

CIM

CIM = Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer

Egy nemzetközi egyezmény, amely szabályozza az áruk vasúti szállítását.

CIP

CIP = Carriage and Insurance Paid To

Fuvarozás és biztosítás fizetve …. -ig, egy Incoterms klauzula, amely szerint az eladó köteles gondoskodni az áru fuvarozásáról és biztosításáról a vevő által megjelölt helyig. Az eladó felelőssége magában foglalja a fuvarozási és biztosítási szerződés megkötését, utóbbi esetében a biztosítási összegnek legalább 110%-át kell fedeznie. A vevő a biztosítási szerződés kezdeményezője. Ez a klauzula különösen kombinált fuvarozás esetén ajánlott.

CIV

CIV = Convention Internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer

A Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Szerzıdésre Vonatkozó Egységes Szabályok egy nemzetközi egyezmény, amely szabályozza az utasok és poggyászok vasúti szállítását.

CMR

CMR = Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

Egy nemzetközi egyezmény, amely szabályozza az áruk közúti szállítását.

COTIF

COTIF = Convention concerning International Carriage by Rail

Egy nemzetközi egyezmény, amely szabályozza az áruk és utasok vasúti szállítását.

 

D

DAF

DAF = Delivered At Frontier

Határra szállítva, egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut exportra vámolja, megfelelően csomagolja és jelöli, valamint elszállítja azt a vevő országának határáig. Ezen kívül az eladó felelős az okmányok és egyéb formaságok továbbításáért a vevőnek. A vevő felel a vámkezelésért és a vámfizetésért, és az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat őt terheli. Ez a klauzula különösen vasúti fuvarozás esetén ajánlott.

DDP

DDP = Delivered Duty Paid

Vámfizetéssel leszállítva, egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut importra vámolja és az összes kapcsolódó költséget, beleértve a vámokat és adókat is, fizesse. Az eladó felelős az áru és az összes kapcsolódó költség szállításáért az importáló ország megadott rendeltetési helyéig. Az eladó továbbá értesíti a vevőt a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, és továbbítja a szükséges okmányokat és formaságokat. A vevő felelőssége, hogy az áru átvételétől kezdve minden további költséget és kockázatot visel.

DDU

DDU = Delivered Duty Unpaid

Vámfizetés nélkül leszállítva, egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut az importáló ország megadott rendeltetési helyéig szállítsa, minden költség és kockázat terhelve őt ezen időszak alatt. Az eladó értesíti a vevőt a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, és továbbítja a szükséges okmányokat és formaságokat. A vevő felelős a behozatali vámkezelésért és vámfizetésért, és az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat őt terheli.

DEQ

DEQ = Delivered Ex Quay

Rakparton átadva, egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut vámoltassa és a vámfizetést is elvégezze, majd a megfelelően csomagolt és jelölt árut a rendeltetési kikötő rakpartjára rakja. Az eladó továbbá felelős az okmányok és egyéb formaságok továbbításáért a vevőnek. A vevő kötelessége, hogy értesítse az eladót a kirakodás helyéről és időpontjáról, valamint a vámkezelésért és vámfizetésért. Az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat a vevőt terheli.

DES

DES = Delivered Ex Ship

Hajóról szállít, egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut exportra vámolja és a megfelelően csomagolt és jelölt árut a megjelölt kikötőig szállítsa. Az eladó továbbá felelős az okmányok beszerzéséért és a vevő értesítéséért. A vevő jogában áll megtagadni a fizetést, ha az okmányok adatai nem megfelelőek. Az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat a vevőt terheli.

DGR

DGR = Dangerous Goods Regulations

Szabályok és előírások a veszélyes áruk légi szállítására. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a veszélyes anyagokat biztonságosan és hatékonyan szállítsák

 

E

EAN

EAN = European Article Numbering

Az EAN egy 8-13 jegyű vonalkódon alapuló európai cikkszámozási rendszer. Nálunk főként a 13 jegyű változatát használjuk, amely kifejezetten kiskereskedelmi termékeken jelenik meg. Az EAN-kódok segítik az áruk nyomon követését és azonosítását. A 13 jegyű kódban az első két számjegy az országot, a következő öt a terméket ellátó vállalatot, az azt követő öt pedig magát a terméket azonosítja. Az utolsó számjegy az ellenőrző számjegy, amely a kód hitelességét biztosítja.

EDI

EDI = Electronic Data Interchange

A EDI, elektronikus adatátviteli rendszer lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy elektronikus formában cseréljenek üzleti dokumentumokat, például megrendeléseket és számlákat, ami gyorsítja az üzleti folyamatokat.

Ellátási lánc

Az ellátási lánc egy komplex rendszer, amely az alapanyagok beszerzésétől kezdve a végfelhasználóhoz való eljuttatásig terjed. Ez a rendszer nem csak a fizikai folyamatokat, mint a gyártás, tárolás és szállítás, de az ahhoz kapcsolódó információs és pénzügyi tranzakciókat is magában foglalja. Az ellátási láncban részt vevő szervezetek és vállalatok közvetlenül befolyásolják a termékek és szolgáltatások minőségét, elérhetőségét és költségeit. Az egész folyamat célja, hogy a termékek a lehető leghatékonyabban jussanak el a végfelhasználóig.

EUR1

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány egy vámtanúsítvány, amely az Európai Unió és partnerországai közötti kereskedelemben nélkülözhetetlen az Általános Preferencia Rendszer alapján biztosított vámmentesség vagy kedvezmény igénybevételéhez. Az okmány kiállítása akkor lehetséges, ha az EU-ból származó alapanyagokat egy kedvezményezett országban olyan késztermék előállításához használják fel, amely csak a kumulációs szabályok alkalmazásával nyeri el a származó státuszt.

Euro-rakodólap

Egy standard méretű és specifikációjú fa rakodólap, amelyet az Európai Unióban használnak. 800 x 1200 mm alapterületű, 1 t teherbírású. Rakodólap-cserés forgalomban használatos szabvány egységrakomány-képző eszköz

EV

Egységes Vámáru nyilatkozat

EV-SAD

Egységes vámáru nyilatkozat, származást igazolással. Egy dokumentum, amely tartalmazza az áru vámkezeléséhez szükséges információkat. Ez lehetővé teszi az áruk gyorsabb áthaladását a vámhatárokon.

 

F

FAS

FAS = Free Alongside Ship

Költségmentesen a hajó oldalához egy Incoterms klauzula, amely az áru szállításával kapcsolatos eladói és vevői felelősségeket szabályozza. Az eladó kötelessége, hogy az árut megfelelően csomagolja és jelöli, majd eljuttatja azt a kijelölt kikötőben lévő hajó oldalához. A vevő felel az exportra történő vámolásért, a hajó bérléséért és az eladó értesítéséért, amely tartalmazza a hajó nevét, a rakodóhelyet és a rakodás megkezdésének időpontját. Az áru átvételétől kezdődően minden további költség és kockázat a vevőt terheli.

 

FCA

FCA = Free Carrier

Költségmentesen a szállítónak egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó kötelessége, hogy az árut exportra vámolja, megfelelően csomagolja és jelöli, valamint értesíti a vevőt az okmányokról és esetleges problémákról. Az áru egy előre meghatározott helyre, például a vevő raktárába kerül. A vevő felel a fuvarozási szerződés megkötéséért, és az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat őt terheli. Ez a klauzula különösen kombinált fuvarozás esetén ajánlott.

FCL

FCL = Full Container Load

Teljes konténerrakomány

FCL-FCL

FCL-FCL, azaz teljes konténer rakománytól teljes konténer rakományig, egy olyan szállítási eljárás, ahol a feladó felelős az áru konténerbe rakásáért, míg az átvevő a kirakásért. Ezt a módszert általában háztól-házig szállítás során alkalmazzák, és az egész folyamat során egy teljes konténer árut mozgatnak egyetlen feladótól egyetlen címzettig.

FI-FO elv

FI-FO = First In, First Out

Egy raktározási és készletkezelési elv, amely szerint az elsőként beérkező árukat kell elsőként eladni, felhasználni vagy kirakodni.

FIATA

FIATA = International Federation of Freight Forwarders Associations

Szállítmányozási Szövetségek Nemzetközi Föderációja, egy 1926. május 31-én alapított nemzetközi szervezet, amely 16 regionális és nemzeti szövetség, köztük a Magyar Speditőrök Szövetsége, részvételével jött létre. A szervezet fő célja a szállítmányozási és logisztikai iparág fejlődésének elősegítése és támogatása.

FOB

FOB = Free On Board

Költségmentesen a hajófedélzetre egy Incoterms klauzula, amely az eladó és a vevő közötti felelősségeket szabályozza az áru szállításával kapcsolatban. Az eladó felelőssége, hogy az árut exportra vámolja, megfelelően csomagolja és jelöli, valamint beszerezze a szükséges okmányokat. A vevőnek értesítenie kell az eladót arról, hogy melyik hajóra kerüljön az áru, és ő felel a fuvarszerződés megkötéséért, a hajó bérléséért. Az áru átvételétől kezdve minden további költség és kockázat a vevőt terheli, beleértve az esetleges többletköltségek rendezését is.

Freight prepaid

Fuvar előre fizetve -Egy kifejezés, amely azt jelenti, hogy a fuvarozási költségeket előre ki kell fizetni. Ez általában az eladó felelőssége, és a vevő csak az áru átvétele után fizet.

Fuvarokmány

Fuvarokmány egy olyan hivatalos dokumentum, amely a fuvarozási szerződés keretein belül jelenik meg és igazolja, hogy az áru átadásra került a fuvarozónak. Az okmány részletezi az áru jellemzőit, a szállítási útvonalat és a szerződéses feltételeket. Nemzetközi kereskedelemben az eladó ezen okmány segítségével tudja bizonyítani, hogy eleget tett a szállítási kötelezettségének.

Fuvarozási akadály

Fuvarozási akadály olyan probléma vagy tényező, amely a küldemény fuvarozó általi átvétele és a kiszolgáltatás közötti időszakban jelenik meg, és hátráltatja a szállítás határidőre történő teljesítését. Ezek az akadályok lehetnek időjárási viszontagságok, jogi korlátozások vagy infrastrukturális hiányosságok, és ilyen esetekben utólagos intézkedés vagy rendelkezés szükséges.

FWC

Egy olyan konténer, amelynek minden rendelkezésre álló térfogata és teherbíró képessége maximálisan ki van használva.

Ismerje meg a leggyakoribb konténer méreteket.

FWR

FIATA által kiadott raktári átvételi igazolás, amely a raktározott áruk átvételét dokumentálja.

 

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok)

Ez egy megelőző intézkedésekre alapuló menedzsmentrendszer. Az élelmiszerek szállítása során fellépő legfőbb egészségügyi veszélyek azonosítására, értékelésére és kordában tartására szolgál. A cél az a lehető legnagyobb termékbiztonság és a végfelhasználót védelme.

Hét M-elv

A Hét M-elv egy menedzsmentelmélet, amely a hatékonyság növelésére fókuszál, és hét kulcsfontosságú tényezőn alapul: anyag, időpont, mennyiség, ár, minőség, hely és költségek. Az elv célja, hogy a megfelelő anyagot a megfelelő időpontban, megfelelő mennyiségben, árban és minőségben, a megfelelő helyen és megfelelő költségek mellett biztosítsa.

 

I

IATA

IATA = International Air Transport Association

Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség egy nemzetközi szervezet, amely a légi fuvarozás szabályozásával és fejlesztésével foglalkozik. Az IATA célja a légi közlekedés biztonságának és hatékonyságának növelése.

IMDG

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról egy nemzetközi kódex, amely a veszélyes áruk tengeri szállításának szabályait és előírásait tartalmazza.

Incoterms

Az „Incoterms” kifejezés a nemzetközi kereskedelmi feltételek (International Commercial Terms) tömör megfogalmazása. Először 1936-ban használták annak a 11 szabálynak a leírására, amelyek meghatározzák az egyes felek felelősségét a nemzetközi ügyletekben.

IRU

IRU = International Road Transport Union

Egy nemzetközi szervezet, amely a közúti fuvarozás és logisztika területén működik. Az IRU célja a közúti fuvarozás szabályozásának és fejlesztésének elősegítése.

 

J

JIT

JIT = Just-In-Time

„Éppen időben” egy gyártási és raktározási módszer, amely minimalizálja a készlet szintjét és maximalizálja a hatékonyságot. A JIT rendszerben az alkatrészek és az anyagok csak akkor érkeznek meg, amikor szükség van rájuk.

 

K

Kanban-rendszer

A kanban-rendszer egy munkafolyamat-kezelési módszer, amely a vizuális eszközök használatával segít a termelési folyamatok szervezésében és nyomon követésében.

Kombinált szállítás

Kombinált szállítás egy olyan áruszállítási eljárás, amely egyetlen szerződés alapján több különböző közlekedési módust, mint például közúti, vasúti és tengeri fuvarozást, ötvöz egy adott szállítási feladat megoldása érdekében. Az áru egy intermodális egységben kerül szállításra a feladótól a címzettig. A módszernek két fő kategóriája van: konténeres rendszerek és szélesebb értelemben vett hucke-pack szállítási módszerek.

Közvámraktár

Egy olyan tárolóhely, amelyet a vámhatóság engedélyez és felügyel, és amit különböző szereplők, mint például a vámhivatal, fuvarozók vagy szállítmányozók üzemeltetnek. Ebben a raktárban bárki elhelyezheti az áruit, és lehetőség nyílik a vám- és adófizetés halasztására.

 

L

LCL

LCL = Less than Container Load

Kevesebb, mint egy konténer rakomány egy szállítási módszer, amelyben az áru nem tölti meg a teljes konténert, és más árukhoz van kombinálva a szállítás során.

LCL – FCL

LCL – FCL = Less than Container Load to Full Container Load

LCL-FCL, egy olyan szállítási módszer, ahol több kisebb áruszállítmányt egyesítenek egy teljes konténerben. A berakó kikötőben, általában egy speditőr gyűjtőként, az áru konténerbe kerül. A kirakó kikötőben a konténer egy átvevőhöz, szintén általában egy speditőrhöz, kerül, aki aztán továbbítja a résztételeket a címzettekhez.

LCL – LCL

LCL – LCL = Less than Container Load to Less than Container Load

LCL-LCL, egy olyan szállítási módszer, ahol több kisebb áruszállítmányt egyesítenek egy konténerben. Az áru ebben az esetben csak a berakó és kirakó kikötő között van konténerben, a hajón. A konténer tartalma több címzettnek kerül továbbításra a kirakó kikötőben.

LFK

LFK = Logisztikai Fejlesztési Központ

 

M

M.I.P.

M.I.P. = Tengeri biztosítási kötvény

MKFE

MKFE = Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

Egy magyar szervezet, amely a közúti fuvarozók érdekeit képviseli és segíti a szakma fejlődését.

MKIK

MKIK = Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Egy magyar szervezet, amely a kereskedelmi és ipari vállalkozások érdekeit képviseli, és elősegíti az üzleti tevékenységek fejlődését.

MLBKT

MLBKT = Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

Egy magyar szakmai szervezet, amely a logisztikai, beszerzési és készletezési területeken működő vállalatokat és szakembereket tömöríti.

MLE

MLE = Magyar Logisztikai Egyesület

Egy másik magyar szakmai szervezet, amely a logisztikai területen működő vállalatokat és szakembereket tömöríti.

 

R

RICO

Konténerek forgalmának szabályozása

RID

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

Nemzetközi szabályok a veszélyes áruk vasúti szállítására. Ezek a szabályok biztosítják a veszélyes áruk biztonságos és hatékony szállítását.

 

S

SC

SC = Supply Chain

Az ellátási lánc angol neve. Az SC magában foglalja az összes lépést, amelyen egy termék vagy szolgáltatás végigmegy, az alapanyagtól a végfelhasználóig.

SCM

SCM = Supplay Chain Management

Az ellátási lánc menedzsmentje, amely magában foglalja az ellátási lánc összes aspektusának tervezését, irányítását és végrehajtását.

SDR

SDR = Special Drawing Rights

SDR, vagyis Különleges Lehívási Jog, egy nemzetközi pénzügyi mérőegység, amit az IMF (Nemzetközi Valutaalap) határoz meg és használ. Az SDR-t főként nemzetközi kereskedelmi ügyletekben és valutatartalékként alkalmazzák. Az SDR értékét az adott állam nemzeti valutájára átszámítva az esedékesség napján vagy a felek által megegyezett napon érvényes árfolyam alapján kell kalkulálni. Az értékelési módszer az IMF által meghatározott szabályok szerint történik.

Semi container service

A konténerek mellett hagyományos árukat is fuvarozó hajó.

SI-SO

(Swim in-Swim out) rendszer a tengeri és folyami hajózás közötti kapcsolatot teremti meg. Lényege, hogy a bárkák, mint speciális úszókonténerek beúsznak a tengerjáró hajóban, ott speciális rakodó berendezések a hajó fedélzetére emelik, s a rendeltetési helyhez közeli kikötőben újra vízre bocsátják, hogy aztán ismét belvízen úszva tegye meg a még hátralevő távolságot.

Előnye, hogy nem igényel kikötıt, gyors rakodást tesz lehetővé időjárás-független, gyakorlatilag árukármentes, a továbbítás olcsó.

Hátránya, hogy a tengerjáró hajók speciális kiképzési költsége nagy. Az úszó bárkákat csoportosan tolóhajók mozgatják.

Stratégiai partnerkapcsolat

A stratégiai partnerkapcsolat egy olyan üzleti kapcsolat, amelyben két vagy több vállalat hosszú távú együttműködést folytat, hogy közös célokat érjenek el.

SWOT-elemzés

A SWOT-elemzés egy átfogó stratégiai tervezési módszer, amely a vállalatok számára lehetővé teszi az üzleti versenyhelyzetük alapos felmérését. Az elemzés neve az Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és Fenyegetések angol kezdőbetűiből (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) származik. Az eszköz célja, hogy tudatos és kritikus szemlélettel vizsgálja meg a vállalat és annak fő versenytársai piaci pozícióját a megadott négy kategória alapján.

SZIR

Szállításirányítási Információs Rendszer

SZMGSZ

Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás

 

T

TACT

A TACT (The Air Cargo Tariff and Rules).

Nemzetközileg elfogadott és szabványosított légiforgalmi tarifarendszer, amelyet a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) állított össze. A TACT  általános szabályokat, tarifákat és eljárásokat tartalmazza a légiforgalmi áruk szállítására vonatkozóan

Tárház

A klimatizált tárház lehetőséget nyújt arra, hogy az érzékeny vagy speciális követelményeket igénylő áruk megfelelő körülmények között legyenek tárolva. A hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás segít megőrizni az áruk minőségét és állapotát, valamint csökkenti a romlás vagy a károsodás kockázatát.

TEU

Twenty-Foot-Equivalent Unit: A konténerforgalom nagyságát kifejezı mértékegység. 1 TEU forgalom = 20 lábas konténer forgalommal

TIR

A TIR (Transports Internationaux Routiers) a nemzetközi közúti áruszállítás egy speciális rendszere és megállapodás, amelyet a TIR Egyezmény szabályoz. A TIR rendszer lehetővé teszi a határokon átnyúló árufuvarozást, megkönnyítve a vámkezelést és az áruk átvételét az országhatárokon.

Az IRU (Nemzetközi Közúti Szállítási Unió ) a TIR Carnet rendszert koordináló egyesület, amely az EU-ban és más TIR-tagállamokban jótáll a maximum 100 000 euró/TIR Carnet összegű vámilletékért. Néhány TIR-tagországban korlátozott kezességi összeg, maximum 60 000 euró/TIR Carnet van érvényben.

TQM

A TQM rövidítés a „Total Quality Management” angol kifejezésre utal, melynek magyar megfelelője a „Teljes Minőségirányítás”. A TQM egy olyan üzleti filozófia és irányítási megközelítés, amely a minőség fokozott figyelembevételét és a folyamatos fejlesztést helyezi előtérbe az egész szervezetben.

A TQM célja az, hogy a minőség irányítása és fejlesztése az egész szervezetet áthatja, és az alapelveket mindennapi gyakorlattá tegye. Ezáltal a TQM hozzájárul a vállalat hatékonyságának, versenyképességének és hosszú távú sikerének növeléséhez.

 

U

ULD

unit load device (ULD), A repülés biztonság alapvető eleme. Magyar megfogalmazásban Egységrakományt képző eszközök a légi fuvarozásban

Az egységrakomány eszköz (ULD) vagy egy repülőgép raklap és rakodóháló kombináció, vagy egy repülőgép konténer. Az ULD-k olyan eltávolítható légijármű-alkatrészek, amelyekre a polgári légiközlekedési hatóságok szigorú követelményei vonatkoznak a tervezéstől, a teszteléstől, a gyártástól és az üzemeltetéstől kezdve a javításig és karbantartásig. Egy repülésre alkalmas ULD-nek szerkezetileg alkalmasnak kell lennie a terhek visszatartására, és megfelelő védelmet kell nyújtania a légi eszköz rendszereinek és szerkezetének repülés közben.

Az ULD-k az egyetlen olyan légi járműalkatrész, amely elhagyják a légitársaság ellenőrzését, számos szabályozatlan kézbe kerülve visszatérnek, és hatással vannak a repülésbiztonságra.

Mivel az ULD-műveletek nagy részét kiszervezik a földi szolgáltatóknak, valamint a szállítmányozóknak ezért egyre növekszik az igény a „feladó által épített ULD-k” iránt. A légitársaságok számára kihívássá vált az ULD-műveletek biztonsági megfelelőségének ellenőrzése és felügyelete.

 

V

Vezetési idők

A gépkocsivezetők munkaidejéről és munkavégzéséről szól a megállapodást 1970-ben írták alá Genfben az európai országok. Magyarország 1997-ben csatlakozott a megállapodáshoz. (Lásd: AETR)

 

Z

ZAIR

Záhonyi Automatizált Információs Rendszer

Kérdése van? Segítünk?

Szibéria Sped
"Ahová út vezet, oda mi szállítunk."
Szeretné megtudni mennyibe kerül?
Járművezetők munkaidő számításának gyakori hibái és megoldások

Járművezetők munkaidő számításának gyakori hibái és megoldások

A járművezetők számára a munkaidő számítás nem csupán egy adminisztratív feladat; az a biztonságos munkavégzés, a jogszabályi előírások betartása és a pénzbírságok elkerülésének alapja. A pontos munkaidő számítás elengedhetetlen a közúti közlekedés biztonságának fenntartásához, valamint a járművezetők jólétének és a fuvarozó vállalatok gazdasági érdekeinek védelméhez.

Tovább olvasom
FIFO elv alkalmazása és jelentősége

FIFO elv alkalmazása és jelentősége

A készletgazdálkodás az üzleti siker egyik kulcsfontosságú eleme, különösen a gyártás és a kiskereskedelem területén. Ebben az összefüggésben a FIFO (First-In, First-Out) elv alkalmazása kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel ez a módszer segít optimalizálni a készlet forgását, csökkenteni a lejáratok kockázatát és javítani a pénzügyi teljesítményt.

Tovább olvasom
Európai közlekedési korlátozások és kamion tilalom 2024-ben

Európai közlekedési korlátozások és kamion tilalom 2024-ben

A teherautóval az országhatáron túlra is szállítást végzőknek minden esetben ismerni kell az európai közlekedési korlátozásokat és kamion tilalmakat. Ezek alapján hatékonyabban tervezhető a szállítás folyamata, akár költségeket és időigényt tekintve.

Tovább olvasom
Digitális tachográf hibakódok értelmezése

Digitális tachográf hibakódok értelmezése

Ha tachográffal felszerelt járművet vezetünk, ismernünk kell a digitális tachográf működését, piktogramjait, a digitális tachográf hibakódok értelmezésével tisztában kell lennünk! 2023. augusztus 21-től az újonnan forgalomba állításra kerülő, nemzetközi fuvarozásban résztvevő teherautókon csak a második generációs tachográf használható.

Tovább olvasom
Szeretne további hasznos tartalmakat olvasni?
Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre, és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket jelenítünk meg.