Uniós vámokmányok

Európai uniós nyomtatványok

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról. Ezek a nyomtatványok elsősorban a vámhivatalokban vásárolhatók meg, tehát ott, ahol az ügyeket intézik. Az európai uniós állásfoglalások alapján néhány nyomtatvány módosulhat, illetve újabbak alkalmazása is várható.

A nyomtatványok a következők:

paraméterek
INF 1 Adatlap A/4, 3 lap
INF 2 Adatlap A/4, 3 lap
INF 3 Adatlap A/4, 3 lap
INF 4 Adatlap A/4, 2 lap
INF 5 Adatlap A/4, 4 lap
INF 6 Adatlap A/4, 3 lap
INF 7 Adatlap A/4, 3 lap
INF 8 Adatlap A/4, 2 lap
INF 9 Adatlap A/4, 4 lap
Vám visszatérítésére A/4, 2 lap
Vámjogi helyzet igazolása A/4, 2 lap
DV1 A/4, 1 lap
DV1 Pótlap A/4, 1 lap
T5 A/7, 4 lap
T5 BIS A/4, 4 lap
T5 Rakományjegyzék A/3, 4 lap

Melyik nyomtatvány, milyen eljárásokhoz szükséges?

1)  Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) iránti kérelem formanyomtatványa

A 2004. május 1-e előtt kiadott kötelező érvényű felvilágosítások az Európai Unióhoz történő csatlakozással egyidejűleg hatályukat vesztették. Aki a közösségi vámjogszabályoknak megfelelően kötelező érvényű felvilágosítást szeretne kapni, annak ezt ezzel a formanyomtatvánnyal kell kérnie a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetétől.

2) EUR.1 szállítási bizonyítvány

A bizonyítvány a Közösség kedvezményes származási rendszerében használt okmány. A szabadkereskedelmi megállapodásokban biztosított kedvezmény igénybevételéhez nélkülözhetetlen.

A Közösségbeli exportőrnek az Általános Preferencia Rendszer keretében kedvezményezett országok felé akkor lehet EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítania, ha a Közösségből kiszállított származó anyagot olyan késztermék előállításához használja fel a kedvezményezett ország gyártója, aminek származó helyzetét csak a kumulációs szabályok alkalmazásával éri el.

3) EUR.2 űrlap

Szintén a származás igazolására szolgáló okmány. Ennek az űrlapnak a használatát csak néhány kereskedelmi, illetve partnerségi megállapodás írja elő. Az űrlapot, mintegy könnyítés, egyszerűsítésként alkalmazhatja az exportőr olyan szállítmányok származó helyzetének igazolására, ahol a származó áruk értéke nem haladja meg az adott származási jegyzőkönyvben az értékhatárra vonatkozó előírásokat. Az EUR.2 űrlap pontosságának és hitelességének utólagos megerősítési eljárása során ugyan olyan felelősség terheli az exportőrt, mintha EUR.1 szállítási bizonyítványt állított volna ki.

4) Rakományjegyzék

A közösségi/egységes árutovábbítási eljárás során többféle áru szállítása esetén használható okmány, amely az áruleírást könnyíti meg. A Rakományjegyzéket legkésőbb 2004. december 31-ig lehet alkalmazni.

5) T5 ellenőrző példány, T5 bis, T5 rakományjegyzék

Az áru felhasználásának és/vagy rendeltetésének ellenőrzésére szolgáló okmány. Ha a Közösség vámterületére történő árubehozatallal, árukivitellel vagy a közösségben belüli áruforgalommal kapcsolatos szabályok előírják annak igazolását, hogy áru ezen szabályok szerinti felhasználására és/vagy rendeltetésére sor került, az igazolás T5 ellenőrző példány bemutatásával történik (például mezőgazdasági exporttámogatás igénybe vételénél kilépés igazolása, korlátozás alá eső termék harmadik országon keresztül szállítása belső árutovábbításban).

6) INF 8 adatlap (vámraktározás)

Az INF 8 adatlapot a szokásos kezelési módokat megelőzően, a vámtartozás megállapításához szükséges elemek meghatározása céljából akkor lehet használni, amikor az árut a vámhatóság által jóváhagyott új kezelésre vagy felhasználásra bejelentik.

7) INF 1 adatlap (aktív feldolgozás)

Az INF 1 adatlapot a vámösszegekkel és kiegyenlítő kamattal, a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásával, vagy a biztosíték összegével kapcsolatos információ szolgáltatására lehet felhasználni.

8) INF 9 adatlap (aktív feldolgozás)

Az INF 9 adatlapot akkor lehet felhasználni, amikor végtermékeket más, vámhatóság által jóváhagyott kezelésre, vagy háromszögforgalomban történő felhasználásra (IM/EX) rendelnek.

9) INF 5 adatlap (aktív feldolgozás)

Az INF 5 adatlapot akkor lehet felhasználni, amikor a helyettesítő áruból nyert végtermékeket előzetes exporttal háromszögforgalomban exportálják (EX/IM).

10) INF 7 adatlap (aktív feldolgozás)

Az INF 7 adatlapot akkor lehet felhasználni, amikor a végtermékeket vagy a változatlan állapotú árut a vám-visszatérítéses rendszerben valamelyik vámhatóság által jóváhagyott olyan kezelésre vagy felhasználásra rendelik, ami lehetővé teszi a visszafizetést vagy visszatérítést a Közösségi Vámkódex 128. cikke (1) bekezdésének megfelelően, a visszafizetési igénylés beterjesztése nélkül.

11) INF 6 adatlap (ideiglenes behozatal)

Az INF 6 adatlapot lehet felhasználni a vámtartozás megállapításához szükséges elemek, vagy a már kirótt vámok összegeinek közlésére, amikor az importárut a Közösség vámterületén belül mozgatják.

12) INF 2 adatlap (passzív feldolgozás)

Az INF 2 adatlapot akkor lehet felhasználni, amikor vég- vagy helyettesítő termékeket importálnak háromszögforgalomban.

13) Vámjogi helyzet igazolása

A vámszabad területre vagy vámszabad raktárba beléptetett áru vámjogi helyzetének igazolására szolgáló okmány.

14) INF 3 adatlap (visszáru adatlap)

Térti áru igazolásaként elfogadható okmány, amelyet az exportőr kérelmére a kiviteli vámhatóság igazol.

15) Vám visszafizetésére/elengedésére vonatkozó kérelem

A vám visszafizetésére vagy elengedésére vonatkozó kérelem benyújtására szolgáló okmány, amennyiben azokra a Közösségi Vámkódex 236. – 239. cikkei alapján kerül sor.

16) INF 4 űrlap

A Közösségen belüli kereskedelemben a származó áruk vagy az elvégzett munka tekintetében a szállító Beszállítói nyilatkozatot ad. A beszállítói nyilatkozat tartalmának ellenőrzésére szolgál az INF 4 űrlap.

Ha a beszállítói nyilatkozatot vizsgálat tárgyává teszi a Közösség egyik tagállamának vámhatósága, akkor először a beszállítói nyilatkozatot felhasználó exportőr a beszállítói nyilatkozatot adó céghez fordul, annak érdekében, hogy a nyilatkozatot adó cég saját vámhatóságnál kérje az INF 4 űrlap hitelesítését.

A kitöltött INF 4 űrlapot a szállítónak a származást alátámasztó okmányokkal együtt a területileg illetékes fővámhivatalhoz kell beküldenie.

17) D.V.1., D.V.1. pótlap

A vámértékre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilatkozatnak (vámérték bevallásnak) kell kísérni az importárukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot (h a Közösségi Vámkódex 28-36. cikke alkalmazásában szükséges a vámérték megállapítása).

A vámérték bevallást D.V.1. formanyomtatványon kell megtenni, amelyet szükség esetén egy vagy több D.V.1. bis (pótlap) nyomtatvánnyal kell kiegészíteni.

Vámérték bevallást csak a Közösségben letelepedett személy és csak a vonatkozó tények birtokában tehet. ( „Személy” alatt kell érteni a természetes személyt, a jogi személyt és ahol a hatályban lévő jogszabályok értelmében erre lehetőség van, az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesüléseket, amelyek ügyleti képessége elismert.)

A vámérték bevallás vámhivatal számára történő benyújtása – a büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül – egyenértékű a nyilatkozatot tevő személy felelősségvállalásával az alábbiak tekintetében:

  • a vámérték bevallásban megadott adatok pontossága és teljessége,
  • ezen adatok alátámasztásaként benyújtott okmányok hitelessége, és
  • az áruk vámértékének meghatározásához szükséges bármely további adat vagy okmány benyújtása.

18 ) Egységes Vámáru nyilatkozat

Vámeljárások, valamint a közösségi jelleg T2L (F) okmányon történő igazolásának kérelmezésére szolgáló okmány.

Megosztás:

További olvasnivaló

Kérdése van? Segítünk?

Szibéria Sped
"Ahová út vezet, oda mi szállítunk."
Szeretné megtudni mennyibe kerül?
Útdíj változások 2023-ban – CO2 pótdíj bevezetése Magyarországon (minden, amit tudni kell)

Útdíj változások 2023-ban – CO2 pótdíj bevezetése Magyarországon (minden, amit tudni kell)

A magyarországi útdíj változások 2023 októberétől és várhatóan 2024 elejétől jelentős terhet rónak majd a szektor szereplőire, a magyar útdíj lehet az egyik legdrágább Európai szinten.

Tovább olvasom
Kamion márkák és méretek

Kamion márkák és méretek

A teherszállítás világában a kamion márkák és méretek ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy a szállítás a megrendelő legnagyobb megelégedésére valósulhasson meg, miközben a jogi, műszaki, közlekedési és egyéb elvárásoknak is meg kell felelni.

Tovább olvasom
Dropshipping: A kezdők útmutatója

Dropshipping: A kezdők útmutatója

A dropshipping webáruházak néhány éve robbantak be az e-kereskedelem világába, számos vitathatatlan előnyük miatt rohamosan elterjedtek a kezdő webáruházak alternatív üzleti modelljeként.

Tovább olvasom
Ukrán gabonaexport: A kihívásoktól a megoldásokig

Ukrán gabonaexport: A kihívásoktól a megoldásokig

Az ukrán gabonaexport az orosz-ukrán háború kitörése után komoly kihívásokkal került szembe, melyeknek megoldásán az ukrán kormány és egyéb érintett országok folyamatosan dolgoznak.

Tovább olvasom
Szeretne további hasznos tartalmakat olvasni?
Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre, és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket jelenítünk meg.