FIFO elv alkalmazása és jelentősége

2024. február 19.

A készletgazdálkodás az üzleti siker egyik kulcsfontosságú eleme, különösen a gyártás és a kiskereskedelem területén. Ebben az összefüggésben a FIFO (First-In, First-Out) elv alkalmazása kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel ez a módszer segít optimalizálni a készlet forgását, csökkenteni a lejáratok kockázatát és javítani a pénzügyi teljesítményt.

De mit jelent pontosan a FIFO elv, és miért vált ez a koncepció az egyik legelterjedtebb gyakorlattá a készletkezelés világában? Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a FIFO elv jelentőségét, előnyeit és gyakorlati alkalmazását, valamint összehasonlítjuk a LIFO (Last-In, First-Out) módszerrel, hogy teljes képet kapjunk a készletértékelési stratégiák különböző aspektusairól.

Mi a FIFO elv?

A FIFO, vagyis az „Első Be, Első Ki” elv, egy készletgazdálkodási és könyvelési módszer, amely szerint az elsőként beszerzett vagy előállított áruk kerülnek elsőként értékesítésre vagy felhasználásra. Ez a megközelítés alapvetően azt feltételezi, hogy a készlet legkorábban beszerzett tételei fizikailag is az elsők, amelyek elhagyják a raktárt vagy a gyártósorokat. A FIFO elv alkalmazása különösen fontos az olyan termékek esetében, amelyek romlandók vagy amelyeknél fontos a szavatossági idő betartása.

FIFO elv jelentősége

A FIFO módszer jelentősége több szempontból is megmutatkozik a készletgazdálkodásban:

 1. Lejáratok csökkentése: A FIFO elv segít minimalizálni a lejárati időn túli termékek mennyiségét, mivel a legkorábban beszerzett áruk kerülnek elsőként felhasználásra.
 2. Költségvetési pontosság: Az áruk költségének változása esetén a FIFO módszer lehetővé teszi, hogy a költségvetési kalkulációk a tényleges beszerzési árakon alapuljanak, ami pontosabb pénzügyi tervezést tesz lehetővé.
 3. Pénzügyi jelentések: A FIFO elv alkalmazása általában magasabb nyereséget és készletértéket eredményez a pénzügyi jelentésekben, különösen inflációs időszakokban, mivel a régebben beszerzett, alacsonyabb költségű áruk kerülnek először elszámolásra.

FIFO módszer alkalmazása

A FIFO elv alkalmazása a gyakorlatban több lépésből áll:

 1. Készletnyilvántartás: Rendszeres nyilvántartás vezetése a készlet beérkezési sorrendjéről.
 2. Készletrotáció: A raktározási és elosztási folyamatok tervezése úgy, hogy támogassák az első beérkezett áruk elsőként történő kiadását.
 3. Lejárati dátumok figyelemmel kísérése: Különösen romlandó áruk esetében fontos a lejárati dátumok nyomon követése, hogy biztosítsák az elsőként beérkezett termékek elsőként történő felhasználását.

A FIFO elv alkalmazása nem csak a készletgazdálkodás hatékonyságát növeli, hanem javítja a vállalat pénzügyi teljesítményét is, optimalizálva a készletértékelést és csökkentve a lejáratokból adódó veszteségeket. A következő részben a FIFO és a LIFO elvek közötti különbségeket vizsgáljuk meg, hogy teljes képet kapjunk a készletértékelési stratégiák különböző aspektusairól.

FIFO és LIFO elvek összehasonlítása

A készletgazdálkodás és könyvelés területén két alapvető módszer dominál: a FIFO (Első Be, Első Ki) és a LIFO (Utolsó Be, Első Ki). Mindkét stratégiának megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyek befolyásolják a vállalatok pénzügyi jelentéseit és adózási stratégiáit. Az alábbiakban részletezzük ezeket a különbségeket, hogy segítsük a vállalatokat a számukra legmegfelelőbb készletértékelési módszer kiválasztásában.

FIFO elv

A FIFO módszer alapján a készletgazdálkodás során az elsőként beszerzett áruk kerülnek elsőként értékesítésre vagy felhasználásra. Ez a megközelítés tükrözi az áruk természetes áramlását és segít csökkenteni a lejáratok kockázatát.

Előnyök:

 • Csökkenti a lejárati veszteségeket, különösen romlandó áruk esetén.
 • Pénzügyi jelentésekben általában magasabb készletértéket és nyereséget eredményez inflációs környezetben.
 • Könnyebben követhető és érthető a logisztikai folyamatok szempontjából.

Hátrányok:

 • Adózási szempontból kevésbé lehet előnyös, mivel a magasabb nyereség magasabb adóterhet jelenthet.

LIFO elv

A LIFO módszer szerint a legutóbb beszerzett áruk kerülnek elsőként értékesítésre vagy felhasználásra. Ez a stratégia gyakran pénzügyi és adózási előnyöket kínál, különösen változó árak esetén.

Előnyök:

 • Adózási előnyök, mivel a magasabb beszerzési költségű áruk elsőbbsége csökkentheti a nyilvántartott nyereséget.
 • Jobban tükrözi a tényleges költségeket rövid távú pénzügyi elemzés során.

Hátrányok:

 • Növelheti a lejárati veszteségeket, mivel a régebben beszerzett áruk hosszabb ideig maradhatnak a készletben.
 • Kevésbé tükrözi az áruk természetes áramlását, ami logisztikai és raktározási kihívásokat okozhat.

Összehasonlítás

Míg a FIFO elvet gyakran részesítik előnyben a készletgazdálkodás és a logisztika szempontjából, addig a LIFO módszer pénzügyi és adózási előnyöket kínálhat. A választott módszer nagymértékben függ a vállalat specifikus igényeitől, a piaci körülményektől és a stratégiai céloktól. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos országokban, mint például az Egyesült Államokban, a LIFO módszer alkalmazható az adózási jelentésekben, míg más országokban korlátozások vonatkozhatnak a LIFO használatára.

A következő részben a FIFO elv előnyeit vizsgáljuk meg részletesebben, különös tekintettel arra, hogy ez a módszer hogyan segíthet a vállalatoknak hatékonyabban kezelni készletüket és javítani pénzügyi teljesítményüket.

FIFO elv előnyei

A FIFO, azaz az „Első Be, Első Ki” elv, számos előnnyel bír a készletgazdálkodásban, amelyek hozzájárulnak a vállalatok hatékonyságának és pénzügyi teljesítményének javításához. Ebben a részben részletesen kitérünk azokra a kulcsfontosságú előnyökre, amelyek miatt a vállalatok gyakran a FIFO módszert részesítik előnyben.

Kisebb készletromlás és lejárat

A FIFO elv alkalmazása csökkenti a lejárati veszteségeket, mivel biztosítja, hogy a legkorábban beszerzett áruk kerüljenek elsőként felhasználásra vagy értékesítésre. Ez különösen fontos az olyan ágazatokban, ahol a termékek romlandóak, mint például az élelmiszeripar vagy a gyógyszeripar. A FIFO módszerrel a vállalatok minimalizálhatják a kifutó szavatosságú termékek miatti veszteségeket, így növelve a hatékonyságot és csökkentve a pazarlást.

Pénzügyi jelentések pontossága

A FIFO módszer alkalmazása hozzájárul a pénzügyi jelentések pontosságához, mivel a készletértékelés során a tényleges beszerzési költségeket veszi alapul. Ez segít a vállalatoknak abban, hogy reális képet kapjanak a készletük értékéről és a nyereségességükről. Inflációs időszakokban a FIFO módszer általában magasabb készletértéket és nyereséget eredményez, ami kedvezően befolyásolhatja a vállalat pénzügyi helyzetét és piaci értékelését.

Egyszerűség és átláthatóság

A FIFO elv egyszerűsége és átláthatósága teszi azt ideális választássá sok vállalat számára. A módszer könnyen érthető és alkalmazható, ami csökkenti a készletgazdálkodási folyamatok bonyolultságát és hibalehetőségét. Az áruk természetes áramlásának követése megkönnyíti a készlet nyomon követését és optimalizálja a raktározási folyamatokat.

Jobb vevői elégedettség

A FIFO módszer alkalmazása javíthatja a vevői elégedettséget is, mivel biztosítja, hogy a vásárlók a lehető legfrissebb termékeket kapják. Ez különösen fontos azokban az iparágakban, ahol a termékminőség közvetlenül befolyásolja a vevői élményt és a márka reputációját.

Adózási előnyök

Bár a LIFO módszer bizonyos esetekben adózási előnyöket kínálhat, a FIFO elv alkalmazása is kedvező lehet a vállalatok számára hosszú távon, különösen stabil vagy deflációs gazdasági környezetben. Az áruk költségének reális tükrözése segíthet a vállalatoknak abban, hogy pontosabban tervezzék meg adózási stratégiáikat és kihasználják a lehetséges adózási kedvezményeket.

A FIFO elv előnyei tehát széles körben érvényesülnek a készletgazdálkodás minden területén, a pénzügyi jelentéstől kezdve a vevői elégedettségen át a lejárati veszteségek csökkentéséig. A következő részben a tömbös tárolás szerepét vizsgáljuk meg a FIFO stratégiában, és hogy ez hogyan segítheti a vállalatokat a készletgazdálkodásuk további optimalizálásában.

Tömbös tárolás és a FIFO elv

A tömbös tárolás egy raktározási technika, amely különösen jól illeszkedik a FIFO elvhez, és jelentősen hozzájárulhat a készletgazdálkodás hatékonyságának növeléséhez. Ez a módszer lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy maximalizálják raktáraik kihasználtságát, miközben optimalizálják az áruk áramlását és csökkentik a lejárati veszteségeket. A tömbös tárolás alapvetően úgy van kialakítva, hogy támogassa az áruk rendszerezett és logikus elrendezését, elősegítve ezzel a FIFO elv szerinti készletrotációt.

FIFO elv és a tömbös tárolás kapcsolata

A tömbös tárolás során az áruk egybefüggő blokkokban, tömbökben helyezkednek el, ami megkönnyíti az elsőként beérkezett áruk azonosítását és hozzáférését. Ez a rendszer különösen előnyös azokban az esetekben, amikor az áruk fizikai jellege vagy a raktározási körülmények megkövetelik az áruk gyors mozgatását és felhasználását.

Előnyök

 1. Hatékony készletkezelés: A tömbös tárolás segítségével a vállalatok pontosan tudják követni az áruk beérkezési sorrendjét, ami elősegíti a FIFO elv szerinti hatékony készletrotációt.
 2. Csökkentett lejárati kockázat: Az áruk rendszerezett elhelyezése és az elsőként beérkezett áruk prioritása minimalizálja a lejárati veszteségeket, különösen romlandó termékek esetén.
 3. Optimalizált raktárkihasználtság: A tömbös tárolás lehetővé teszi a raktártér maximális kihasználását, csökkentve a kihasználatlan területeket és javítva a raktározási hatékonyságot.
 4. Gyorsabb árukiadás és -bevételezés: Az áruk tömbös elrendezése megkönnyíti a be- és kiviteli folyamatokat, lehetővé téve a gyorsabb árukiadást és -bevételezést.

Bár a tömbös tárolás számos előnnyel bír, kihívásokat is jelenthet, különösen nagyobb vagy változatos készlet esetén. A kihívások kezelésére a vállalatok speciális raktárkezelő rendszereket és automatizált tárolási megoldásokat alkalmazhatnak, amelyek segítenek a készlet pontos nyomon követésében és az áruk gyors mozgatásában.

A tömbös tárolás és a FIFO elv együttes alkalmazása jelentős előnyöket kínál a készletgazdálkodásban, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy javítsák raktáraik hatékonyságát, csökkentsék a lejárati veszteségeket és optimalizálják a készletértékelést. A következő részben a FIFO elv gyakorlati alkalmazását vizsgáljuk meg különböző iparágakban, bemutatva, hogyan segítheti ez a módszer a vállalatokat a készletgazdálkodás kihívásainak kezelésében.

FIFO elv gyakorlati alkalmazása

A FIFO elv alkalmazása különböző iparágakban és vállalati környezetekben kínál megoldásokat a készletgazdálkodás hatékonyságának növelésére. Ez a módszer nem csak a raktározás és logisztika területén bizonyul előnyösnek, hanem a pénzügyi jelentések pontosságának javításában és a vevői elégedettség növelésében is kulcsszerepet játszik. A gyakorlati alkalmazás során azonban fontos figyelembe venni az adott iparág sajátosságait és a vállalat specifikus igényeit.

Élelmiszeripar

Az élelmiszeriparban a FIFO elv kritikus fontosságú a romlandó áruk kezelésében. Az elsőként beszerzett termékek elsőként történő felhasználása vagy értékesítése minimalizálja a lejárati veszteségeket és biztosítja, hogy a vásárlók mindig a lehető legfrissebb árut kapják. A tömbös tárolás és az automatizált raktárkezelő rendszerek segíthetnek a FIFO szabályok betartásában, optimalizálva ezzel a készletforgást és javítva a vevői elégedettséget.

Gyógyszeripar

A gyógyszeriparban a FIFO elv alkalmazása szintén elengedhetetlen a termékek szavatossági idejének kezelése és a betegbiztonság biztosítása érdekében. Az elsőként beérkezett gyógyszerek prioritása segít megelőzni a lejárt termékek forgalomba hozatalát, ezzel csökkentve a kockázatokat és növelve a fogyasztók bizalmát.

Gyártás

A gyártóiparban a FIFO elv segíthet a nyersanyagok és alkatrészek hatékony kezelésében, biztosítva, hogy a legkorábban beszerzett anyagok kerüljenek felhasználásra a gyártási folyamat során. Ez nem csak a raktárkészlet optimalizálását segíti elő, hanem javítja a termelési folyamatok hatékonyságát is, csökkentve a felesleges készleteket és a kapcsolódó költségeket.

Kiskereskedelem

A kiskereskedelemben a FIFO elv alkalmazása elősegítheti a termékek frissességének megőrzését és a lejárati dátumok kezelését, különösen az élelmiszerek és más gyorsan forgó cikkek esetében. Az áruk rendszeres rotációja növeli a vásárlói elégedettséget és hozzájárul a márka hírnevének erősítéséhez.

A FIFO elv gyakorlati alkalmazása során a vállalatok számos kihívással szembesülhetnek, mint például a nagy készletvolumen kezelése, a raktározási helyek optimális kihasználása, vagy a készletnyilvántartás pontosságának biztosítása. A modern technológiai megoldások, mint az RFID címkék, a vonalkódolvasók és az intelligens raktárkezelő rendszerek, segíthetnek ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében, lehetővé téve a vállalatok számára a FIFO elv hatékony alkalmazását.

Kihívások és megoldások az FIFO elv alkalmazásában

A FIFO elv alkalmazása, bár számos előnnyel jár, különböző kihívásokat is felvet a vállalatok számára. Ezek a kihívások a készletkezelés, a raktározás és a logisztika területén merülhetnek fel, és hatékony megoldásokat igényelnek a vállalatok részéről. Ebben a részben áttekintjük a leggyakoribb kihívásokat és a lehetséges megoldásokat, amelyek segíthetnek a vállalatoknak a FIFO elv sikeres alkalmazásában.

Kihívások:

 1. Nagy készletvolumen kezelése: Nagy készletvolumen esetén nehézséget jelenthet az elsőként beérkezett áruk azonosítása és prioritása, különösen manuális raktározási rendszerekben.
 2. Raktározási helyek optimális kihasználása: A FIFO elv szerinti készletrotáció megköveteli a raktári helyek rugalmas kezelését, ami kihívást jelenthet a raktártervezés és -szervezés szempontjából.
 3. Készletnyilvántartás pontossága: Az áruk be- és kiviteli folyamatának pontos nyomon követése elengedhetetlen a FIFO elv hatékony alkalmazásához, ami kihívást jelenthet a készletnyilvántartási rendszerek számára.

Megoldások:

 1. Automatizált raktárkezelő rendszerek (WMS) bevezetése: Az intelligens raktárkezelő rendszerek segíthetnek a nagy készletvolumen hatékony kezelésében, automatizálva az áruk be- és kiviteli folyamatát, valamint támogatva a FIFO elv szerinti rotációt.
 2. Tömbös tárolás és dinamikus raktározási megoldások: A tömbös tárolás alkalmazása, valamint a dinamikus raktározási megoldások, mint például a mobil polcrendszerek, segíthetnek a raktári helyek optimális kihasználásában és a készletáramlás javításában.
 3. RFID és vonalkód technológia: Az RFID címkék és a vonalkód technológia alkalmazása lehetővé teszi az áruk gyors és pontos azonosítását, elősegítve ezzel a készletnyilvántartás pontosságát és támogatva a FIFO elv szerinti készletkezelést.
 4. Folyamatos oktatás és képzés: A raktári dolgozók folyamatos oktatása és képzése a FIFO elv és a raktározási technikák területén kulcsfontosságú a módszer hatékony alkalmazásához.

A FIFO elv sikeres alkalmazása a megfelelő stratégiák és technológiák bevezetésétől függ. A kihívások leküzdése érdekében a vállalatoknak ki kell használniuk a modern raktárkezelési technológiákat és megoldásokat, valamint biztosítaniuk kell a dolgozók megfelelő képzését és támogatását.

Összefoglalás

A FIFO (Első Be, Első Ki) elv a készletgazdálkodás egyik alapköve, amely jelentős előnyöket kínál a vállalatok számára a készletkezelés, a pénzügyi jelentések pontossága és a vevői elégedettség terén. Az elv alkalmazása segít minimalizálni a lejárati veszteségeket, optimalizálni a készletértékelést és javítani a nyereségességet, miközben hozzájárul a vállalati döntéshozatali folyamatok hatékonyságának növeléséhez.

A technológiai fejlődés, mint az automatizált raktárkezelési rendszerek, az RFID technológia, az IoT és az adatelemzés, új dimenziókat nyit meg a FIFO elv alkalmazásában. Ezek a technológiák lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy pontosabban és hatékonyabban kezeljék készletüket, elősegítve a gyorsabb reagálást a piaci változásokra és a fogyasztói igényekre.

Megosztás:

További olvasnivaló

Kérdése van? Segítünk?

Szibéria Sped
"Ahová út vezet, oda mi szállítunk."
Szeretné megtudni mennyibe kerül?
Járművezetők munkaidő számításának gyakori hibái és megoldások

Járművezetők munkaidő számításának gyakori hibái és megoldások

A járművezetők számára a munkaidő számítás nem csupán egy adminisztratív feladat; az a biztonságos munkavégzés, a jogszabályi előírások betartása és a pénzbírságok elkerülésének alapja. A pontos munkaidő számítás elengedhetetlen a közúti közlekedés biztonságának fenntartásához, valamint a járművezetők jólétének és a fuvarozó vállalatok gazdasági érdekeinek védelméhez.

Tovább olvasom
FIFO elv alkalmazása és jelentősége

FIFO elv alkalmazása és jelentősége

A készletgazdálkodás az üzleti siker egyik kulcsfontosságú eleme, különösen a gyártás és a kiskereskedelem területén. Ebben az összefüggésben a FIFO (First-In, First-Out) elv alkalmazása kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel ez a módszer segít optimalizálni a készlet forgását, csökkenteni a lejáratok kockázatát és javítani a pénzügyi teljesítményt.

Tovább olvasom
Európai közlekedési korlátozások és kamion tilalom 2024-ben

Európai közlekedési korlátozások és kamion tilalom 2024-ben

A teherautóval az országhatáron túlra is szállítást végzőknek minden esetben ismerni kell az európai közlekedési korlátozásokat és kamion tilalmakat. Ezek alapján hatékonyabban tervezhető a szállítás folyamata, akár költségeket és időigényt tekintve.

Tovább olvasom
Digitális tachográf hibakódok értelmezése

Digitális tachográf hibakódok értelmezése

Ha tachográffal felszerelt járművet vezetünk, ismernünk kell a digitális tachográf működését, piktogramjait, a digitális tachográf hibakódok értelmezésével tisztában kell lennünk! 2023. augusztus 21-től az újonnan forgalomba állításra kerülő, nemzetközi fuvarozásban résztvevő teherautókon csak a második generációs tachográf használható.

Tovább olvasom
Szeretne további hasznos tartalmakat olvasni?
Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre, és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket jelenítünk meg.