ADR vagy veszélyes áru szállítás

Példa ADR vagy veszélyes áru szállításra:

Robbanóanyagok és tárgyak, gázok, gyúlékony folyadékok, gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéktelenített robbanóanyagok, öngyulladásra hajlamos anyagok, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok, gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szerves peroxidok, mérgező anyagok, fertőző anyagok, radioaktív anyagok, maró anyagok, különféle veszélyes anyagok és tárgyak.